ServiceVerkstad

Om oss

Bioisolator är ett miljöteknikföretag som genom
innovation och utveckling producerar och marknadsför
produkter för byggindustrin. Våra produkter innehåller
inte några miljöbelastande komponenter eller kemikalier.

Med gedigen erfarenhet och ny kunskap bidrar
våra unika produkter till en god och sund inomhusmiljö
– såväl idag som i framtiden.