Tumba Gymnasium


Tumba Gymnasium, med över 1100 elever, har som första skola
i Sverige valt att installera Acustica för att reducera ljudnivån för
elever och lärare.

Adress:
Utbildningsvägen 2
147 40 Tumba

www.tumbagymnasium.se


Tillbaka